Işıklar Ambalaj IŞIKLAR HOLDİNG Kuruluşudur.
Logo

SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

Inner Picture

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Firmamız sosyal sorumluluk politikası dahilinde ulusal ve uluslararası sosyal standartları içkültürü yapmayı, çalışanların özlük haklarını ve çalışma koşullarını (sağlık ve güvenlik) iyileştirmeyi amaçlandırmaktadır.

Inner Picture

Politikamız

Çocuk İşçilik: 4857 sayılı iş kanunu çerçevesinde çocuk çalıştırma yasağı ve çalıştırma yaşına/şartlarına uymayı,

Ayrımcılık :İşe alımlarda ve çalışma süresi boyunca personele dil, din, ırk, cinsiyet, sosyal sınıf, hamilelik, medeni durum ve fiziksel engel temelinde ayrımcılık yapmamayı,

Taciz ve Kötü Muamelenin Önlenmesi :Çalışma hayatının huzurlu ve sağlıklı olması için piskolojik ve fiziksel taciz/baskı olmamasını garanti etmeyi,

Zorla ve Zorunlu Çalıştırma :Sözleşme ile bağlanmış, zorla veya gönülsüz işçi çalıştırmamayı,

İşe Alım :İşe alımda istihdam edilecek personelin teknik/işlevsel özelliklerinin yanında şirket etiği dahilinde şirket kurallarına ve şirketin sosyal standartlarına uyumlu olmasının önemli bir kriter olarak belirlendiğini,

Çalışma Saatleri :Yürürlükteki kanun ve yönetmelikler ışığında çalışma saatleri ve fazla mesai sürelerini belirlemeyi,

Ücretler ve Ödemeler :Personelin ücret ve sosyal haklarının yasalarla uyumlu olmasını,

Çalışanların Bilinçlendirmesi :İşe alınırken ve çalıştığı süre boyunca çalışanlara özlük hakları, şirket kuralları ve çalışma şartları hakkında düzenli olarak bilgi vermeyi,

Temsil Edilme Özgürlüğü :Personelin temsil edilme hakkına saygı göstermeyi,

İş Sağlığı ve Güvenliği :İş Sağlığı ve Güvenliği hedeflerini her seviyede yönerim sisteminin önemli parçası olarak görmeyi, çalışma ortamını her türlü yaralanma ve meslek hastalıklarının önüne geçecek şekilde tutmayı, İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki tüm yasal ve yükümlülükleri karışılamayı; bunun da ötesinde Dünya çapında kriterleri, değerlendirmeleri ve uygulamaları örnek almayı, risk değerlendirmesi ve riskleri azaltmak için gerekli çalışmaları yapmayı, ve bunlar için hedefler koymayı; İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünü sürekli iyileştirerek, "Sıfır İş Kazası" hedeflerini gerçekleştirmeyi,

Çevre Kirlenmesinin Önlenmesi :Çevre dostu politikalar dahilinde çevreye verebilecek zararı en aza indirmeyi, ve bu doğrultuda personeli bilinçlendirmeyi,

Eğitim :Eğitim düzeyinin şirketin genel seviyesini belirlediğini hesaba katarak, personel için hem mesleki hem kişisel gelişimine katkı sağlayacak eğitimler düzenlemeyi,

Rüşvetin Önlenmesi :Şirketi yükümlülük altına sokacak ve maddi kazanç sağlayacak hiçbir hediye, para, çek, mülk, bedava tatil, özel indirimleri kabul etmemeyi,

İletişim :Çalışan kendi aralarında ve yöneticilerle sürekli iletişim halinde olmalarına imkan verecek ortamı sağlamayı,

Yasa ve Diğer Yükümlülüklere Uyum :Yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere, kalite yönetim sistemlerine ve müşterilerimizin bizden talep ettiği şartlara uygun olarak faaliyet göstermeyi, taahüt ederiz.

KALİTE BELGELERİMİZ

Kurulduğu günden bu yana kalite ve gelişim esası ile büyüyoruruz

BELGELERİMİZ

ÇÖZÜM ve HİZMETLER

Müşterilerimize özel çözüm ve hizmetler ile sürekli destek sağlıyoruz

ÇÖZÜM MERKEZİ
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo