Işıklar Ambalaj IŞIKLAR HOLDİNG Kuruluşudur.
Logo

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI POLİTİKASI

Inner Picture
  • Işıklar Ambalaj, tüm çalışanları ve tüm paydaşları için İş Sağlığı ve Güvenliği seviyesi yüksek bir çalışma ortamı sağlamayı, yürüttüğü tüm işleri emniyetli bir şekilde sürdürmeyi en önemli öncelik olarak görmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği anlayışı işlerimizin her aşamasında bizim için öncelikli bir değerdir.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği hedeflerimizi her seviyede yönetim sistemimizin önemli bir parçası olarak görüyoruz. Çalışma ortamımızı her türlü yaralanma ve meslek hastalıklarının önüne geçecek şekilde tutmak için çalışmak önceliğimizdir.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki tüm yasal ve diğer yükümlülükleri karşılamayı; bunun da ötesinde Dünya çapında kriterleri, değerlendirmeleri ve uygulamaları örnek almayı, risk değerlendirmesi ve riskleri azaltmak için gerekli çalışmaları yapmayı, ve bunlar için hedefler koymayı; İş Sağlığı ve Güvenliği kültürümüzü sürekli iyileştirerek, "Sıfır İş Kazası" hedefine sürekli olarak ulaşmayı amaçlamaktayız.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda sürekli iyi sonuçlar elde edilmesinin, sürekli eğitim, kural ve yönetmeliklerin belirlenmesi, göstergelerin tespiti, düzenli ölçme ve önlem alma, gerekli mekanik ve sistematik iyileştirilmelerin yapılması, davranış gelişimi ve örnek davranışlarla liderlikle yapılarak sağlanacağına inanıyor, bu yönde çalışmalarımızı yönlendiriyoruz.
  • Tüm çalışanlar, İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarını bilmek, bunlara uygun davranmak, gördükleri aksaklıkları gidermek, gözle görünür bir şekilde liderlik etmek ve birbirlerine bu konuda örnek olmak yükümlülüğündedir.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği konusunun organizasyonun her seviyesinde ele alınıp, sürekli iyileştirip şirket politika ve çalışma prosedürlerine, işin bir parçası olarak eklenmesi ile bu durumun bir şirket kültürü olarak yerleştirilmesini hedefliyoruz.

KALİTE BELGELERİMİZ

Kurulduğu günden bu yana kalite ve gelişim esası ile büyüyoruruz

BELGELERİMİZ

ÇÖZÜM ve HİZMETLER

Müşterilerimize özel çözüm ve hizmetler ile sürekli destek sağlıyoruz

ÇÖZÜM MERKEZİ
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo