Işıklar Ambalaj IŞIKLAR HOLDİNG Kuruluşudur.
Logo

ÇEVRE POLİTİKASI

Işıklar Ambalaj olarak yeşil bir dünyanın değerini ve önemini çok iyi anlıyoruz. İş Dünyasının şartları içinde çevreyi korumak ve Dünya’yı daha yeşil kılmak için elimizden geleni yapmaya kendimizi adıyoruz. Bu bağlamda Çevre koruma tüm çalışanların sorumluluğu ve görevidir. Çalışanlarımızda çevre bilincinin oluşturulması, desteklenmesi ve gerekli kaynakların sağlanması yönetimin sürekli sorumluluğudur. Böylece amaçlarımız;

Inner Picture
 • Daha yeşil bir Dünya oluşumuna ve sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak;
 • Faaliyetlerimizi uluslararası standartlara, yerel çevre kural ve yönetmeliklerine uyarak çevrenin korunması konusuna hassasiyet göstererek yürütmek;
 • Çevre dostu ürünlerimizi mümkün olduğunca yenilenebilir ve çevre dostu hammadde ve enerji kullanarak üretmek;
 • Doğal kaynakları etkin bir şekilde tüketmek, üretimden gelen atık malzemeleri, çevre için zararlı olabilecek gaz ve atıksuları en aza indirmek ve arıtmak;
 • Faaliyetlerimiz sürekli olarak Dünyaca tanınmış kuruluşlar tarafından Çevre Yönetim Sistemi konusunda akredite olarak sürdürmek;
 • Çevre Yönetim Sistemimizi sürekli olarak denetlemeye tabi tutmak ve bu konuya yönelik iç uygulamaları sürekli olarak geliştirmek;
 • Çalışanlarımızı bu konuda eğitmek, çevre koruma bilinçlerini arttırmak amacıyla gerekli maddi ve benzeri kaynakları ayırmak;
 • Tedarikçilerimiz ve bize iş yapan firmalardan da Çevre Politikamıza uymalarını ve saygı göstermelerini beklemek;
 • Çevre bilincini arttırmaya yönelik olarak yerel kurumlarla iş birliği içinde olmak;
 • Yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmak;
 • Yeni teknoloji araçlarına yatırım yaparak doğaya salınan Karbon hazı miktarını düşütmek;
 • Doğaya daha az zararlı olan alternatif taşıma araçlarını ve yollarını kullanmak;
 • Sera gazı emisyonlarını azaltarak, çevreye vereceğiniz zararı en alt seviyeye çekmek;
 • Doğaya bırakılan Karbon Ayak İzlerimizi azaltmaktır.

KALİTE BELGELERİMİZ

Kurulduğu günden bu yana kalite ve gelişim esası ile büyüyoruruz

BELGELERİMİZ

ÇÖZÜM ve HİZMETLER

Müşterilerimize özel çözüm ve hizmetler ile sürekli destek sağlıyoruz

ÇÖZÜM MERKEZİ
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo