Işıklar Ambalaj şahsi ve kurumsal  bilgilerinizi ticari amaçla kullanmayacak, 3. kişi veya kuruluşlarla paylaşmayacaktır.
İnsan Kaynaklarında girilen tüm  kişisel bilgiler, Işıklar Holding veritabanından tutulmaktadır. Işıklar Ambalaj , kullanıcılara ait bilgileri ancak aşağıda belirtilen haller gerektirdiği takdirde açıklamak hakkına sahiptir:

  • Kullanıcıdan şahsi bilgilerinin paylaşılması konusunda izni alınmışsa
  • Işıklar Holding ve bünyesindeki şirketlerde uygun pozisyonlarda değerlendirilecekse   
  • Yasal soruşturmalar esnasında, mahkeme kararı gereği veya yasal prosedürler gerektirdiği takdirde.